Skip to content
book
Dũng Nguyễn Anh

GIỚI THIỆU


Nguyễn Anh Dũng.jpeg

Chúng ta đang lãng phí quá nhiều thời gian để cộng tác và phối hợp với nhau trong công việc hàng ngày

64% nhân sự khảo sát chia sẻ đã mất ít nhất 3 giờ làm việc mỗi tuần vì môi trường cộng tác làm việc kém hiệu quả. Doanh nghiệp đang lãng phí rất nhiều nguồn lực nhưng đang chưa nhận thức được để cắt giảm.

Tại đây, Dũng chia sẻ nội dung các bài toán vận hành doanh nghiệp thông qua kinh nghiệm tư vấn và các tri thức tổng hợp, mục tiêu cung cấp thêm tri thức cho lãnh đạo & quản lý cắt giảm thời gian làm việc, giảm thiểu sai sót, và tập trung gia tăng năng suất cho toàn bộ máy.


CÔNG NGHỆ & CHUYỂN ĐỔI SỐ


Lãng phí trong hệ thống làm việc cũ: Nhập số lượng nhân sự tại đây
30
Hạng mục
Thời gian lãng phí 1 nhân sự / ngày
Lãng phí toàn công ty
Chi phí tương đương / tháng
1
Xử lý đề xuất
30 mins
450 hrs
22,500,000
2
Phối hợp công việc theo quy trình
15 mins
225 hrs
11,250,000
3
Tìm kiếm thông tin quy định, văn bản
15 mins
225 hrs
11,250,000
4
Báo cáo công việc
15 mins
225 hrs
11,250,000
There are no rows in this table
56,250,000
Sum
Đánh giá lãng phí mỗi năm:
675,000,000
đồng / năm


ĐĂNG KÝ TRAO ĐỔI 1:1


Be ready to live this life, to be here and now! “
© 2021 All rights reserved
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.