Skip to content
book
Dũng Nguyễn Anh
Ngành

icon picker
Ngành xây dựng

Dũng Nguyễn Anh
Ngành xây dựng là một trong những ngành công nghiệp lớn nhất trên thế giới, chiếm khoảng 10% GDP toàn cầu. Tuy nhiên, ngành xây dựng cũng là một trong những ngành công nghiệp ít được số hóa nhất. Theo một khảo sát của McKinsey & Company, chỉ có khoảng 10% các công ty xây dựng trên thế giới đã áp dụng các công nghệ số.
Chuyển đổi số trong ngành xây dựng mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
Tăng hiệu quả: Chuyển đổi số giúp các công ty xây dựng nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện dự án.
Tăng năng suất: Chuyển đổi số giúp các công ty xây dựng tăng năng suất lao động, giảm thiểu sai sót trong quá trình thi công.
Tăng tính an toàn: Chuyển đổi số giúp các công ty xây dựng tăng cường an toàn lao động, giảm thiểu rủi ro trong quá trình thi công.
Tăng tính bền vững: Chuyển đổi số giúp các công ty xây dựng xây dựng các công trình bền vững, thân thiện với môi trường.
Các nội dung cần số hóa trong ngành xây dựng
Các nội dung cần số hóa trong ngành xây dựng bao gồm:
Quản lý dự án:
Lập kế hoạch dự án
Theo dõi tiến độ dự án
Quản lý ngân sách dự án
Quản lý rủi ro dự án
Quản lý chất lượng dự án
Quản lý thi công:
Quản lý vật liệu
Quản lý lao động
Quản lý thiết bị
Quản lý an toàn lao động
Quản lý vật liệu:
Quản lý kho bãi
Quản lý đơn hàng vật liệu
Quản lý vận chuyển vật liệu
Quản lý nhân sự:
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Đánh giá hiệu suất nhân sự
Quản lý phúc lợi nhân sự
Quản lý tài chính:
Theo dõi thu chi
Quản lý ngân sách
Báo cáo tài chính
Thiết kế:
Thiết kế kiến trúc
Thiết kế kết cấu
Thiết kế cơ điện
Môi trường:
Quản lý chất thải
Quản lý nước thải
Quản lý không khí
An toàn lao động:
Đánh giá rủi ro an toàn lao động
Kiểm tra an toàn lao động
Đào tạo an toàn lao động
Bảo trì:
Quản lý lịch trình bảo trì
Quản lý chi phí bảo trì
Quản lý vật tư bảo trì
Các công ty xây dựng cần có kế hoạch cụ thể để triển khai chuyển đổi số, bao gồm:
Xác định mục tiêu: Các công ty xây dựng cần xác định rõ mục tiêu của việc chuyển đổi số, chẳng hạn như nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, tăng năng suất,...
Xác định các nội dung cần số hóa: Các công ty xây dựng cần xác định các nội dung công việc cần số hóa, bao gồm các nội dung công việc hiện tại và các nội dung công việc mới được phát triển.
Lựa chọn công nghệ: Các công ty xây dựng cần lựa chọn các công nghệ số phù hợp với mục tiêu và các nội dung cần số hóa.
Tập huấn nhân sự: Các công ty xây dựng cần tập huấn nhân sự về cách sử dụng các công nghệ số mới.
Quản lý dự án: Các công ty xây dựng cần quản lý dự án chuyển đổi số một cách hiệu quả.
Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài và cần có sự kiên trì của các công ty xây dựng. Tuy nhiên, những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại là rất đáng kể, giúp các công ty xây dựng nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững
Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.