Skip to content
book
Dũng Nguyễn Anh
Ngành

icon picker
Ngành Logistics

Ngành logistics trong nước đã có những bước tiến nhất định trong tiến trình chuyển đổi số khi 50 - 60% DN ở hầu hết các dịch vụ đang ứng dụng nhiều loại hình
Dũng Nguyễn Anh
Ngành logistics là một ngành quan trọng trong nền kinh tế, chịu trách nhiệm vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa. Trong những năm gần đây, ngành logistics đang phát triển nhanh chóng và đòi hỏi các doanh nghiệp logistics phải áp dụng các công nghệ số để nâng cao hiệu quả hoạt động.
Các nội dung cần số hóa của công việc logistics bao gồm:
Quản lý vận tải:
Quản lý đơn hàng vận tải
Quản lý lịch trình vận tải
Quản lý chi phí vận tải
Quản lý rủi ro vận tải
Quản lý kho bãi:
Quản lý kho hàng
Quản lý hàng tồn kho
Quản lý đơn hàng xuất nhập kho
Quản lý an toàn kho bãi
Quản lý phân phối:
Quản lý kênh phân phối
Quản lý khách hàng
Quản lý đơn hàng phân phối
Quản lý tài chính:
Quản lý thu chi
Quản lý ngân sách
Báo cáo tài chính
Quản lý nhân sự:
Tuyển dụng và đào tạo nhân sự
Đánh giá hiệu suất nhân sự
Quản lý phúc lợi nhân sự
Việc số hóa các nội dung công việc trong ngành logistics mang lại nhiều lợi ích, bao gồm:
Tăng hiệu quả: Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp logistics nâng cao hiệu quả hoạt động, giảm chi phí, rút ngắn thời gian thực hiện đơn hàng.
Tăng năng suất: Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp logistics tăng năng suất lao động, giảm thiểu sai sót trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa.
Tăng tính an toàn: Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp logistics tăng cường an toàn trong quá trình vận chuyển, lưu trữ và phân phối hàng hóa.
Tăng tính bền vững: Chuyển đổi số giúp các doanh nghiệp logistics giảm thiểu tác động đến môi trường.
Chuyển đổi số là một quá trình lâu dài và cần có sự kiên trì của các doanh nghiệp logistics. Tuy nhiên, những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại là rất đáng kể, giúp các doanh nghiệp logistics nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững.

Want to print your doc?
This is not the way.
Try clicking the ⋯ next to your doc name or using a keyboard shortcut (
CtrlP
) instead.